• icono economia Sector serveis
 • > Transport
icono economia print

 • Aeri
 • Marítim
  • 2.1 Flux de passatgers per via marítima regular
  • 2.2 Tràfic marítim de passatgers en els ports de competència estatal (Autoritat Portuària de Balears)
  • 2.3 Tràfic marítim de passatgers en els ports de competència autonòmica (Ports de Balears)
 • Matriculació de vehicles
  • 3.1 Vehicles inscrits a les Illes Balears
  • 3.2 Matriculacions de vehicles tramitades a les Illes Balears (criteri d'assignació de la DGT)
 • Parc de vehicles